PAKIN.ME

CSS

Tailwind CSS

Tailwind CSS เป็น CSS framework ที่ผมยกให้ดีที่สุดในตอนนี้เลยครับ 👍

Read more...

prefers-color-scheme

prefers-color-scheme เป็นหนึ่งใน CSS Media queries ใช้เพื่อตรวจสอบว่าเบราว์เซอร์ต้องการใช้ธีมสีใดในเว็บไซต์ โดยจะแบ่งเป็น light สำหรับธีมสีสว่าง ☀ และ dark สำหรับธีมสีมืด 🌙

Read more...