ลบภาษาอังกฤษซ้ำหลังอัปเดต Windows 10 April 2018 Update

หลังจากอัปเดต Windows 10 April 2018 Update แล้ว ผมพบว่าเวลาเปลี่ยนแป้นพิมพ์มีภาษาอังกฤษขึ้นมาสองแบบ (US และ UK)

ตัวเลือกภาษาบน Windows 10 มีภาษาอังกฤษสองแบบ อ่านเพิ่มเติม “ลบภาษาอังกฤษซ้ำหลังอัปเดต Windows 10 April 2018 Update”