นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ

แก้ไขล่าสุด 11 กรกฎาคม 2561

PAKIN.ME มีการเก็บข้อมูลพื้นฐานและใช้คุกกี้เพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัยและเก็บสถิติการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ด้านล่างนี้

ข้อมูลพื้นฐาน

เช่นเดียวกับเว็บไซต์ทั่วโลก เมื่อคุณเข้าใช้งาน PAKIN.ME เซิร์ฟเวอร์ของเราจะเก็บบันทึกการใช้งานของคุณ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน มีเพียงข้อมูลพื้นฐาน เช่น ที่อยู่ไอพี วันที่และเวลา ข้อมูลเบราว์เซอร์ ข้อมูลหน้าที่เยี่ยมชม ฯลฯ ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ มีเพียงผู้ดูแลเท่านั้นที่เข้าถึงได้

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์และป้องกันด้านความปลอดภัยด้วยระบบอัตโนมัติ การประมวลผลข้อมูลจะเกิดขึ้นในเซิร์ฟเวอร์ของเราเท่านั้น ไม่มีการส่งข้อมูลไปวิเคราะห์ภายนอก

การรับส่งข้อมูล

เราใช้บริการ Cloudflare ในการรับส่งข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของเราและผู้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันการด้านความปลอดภัย เราใช้การเข้ารหัสด้วย TLS 1.2 หรือ TLS 1.3 0-RTT ในการส่งข้อมูลนี้ระหว่างผู้ใช้, Cloudflare และเซิร์ฟเวอร์ของเรา

Cloudflare มีการใช้คุกกี้เพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัย คุณสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Cloudflare ได้ที่ https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

การแสดงความคิดเห็น

เมื่อคุณแสดงความคิดเห็นบน PAKIN.ME เราขอทราบ ชื่อ, ที่อยู่อีเมล และเว็บไซต์

  • ชื่อ: ชื่อของคุณจะแสดงให้ทุกคนเห็น เราไม่บังคับให้ใช้ชื่อจริง สามารถใช้ชื่อสมมติได้
  • ที่อยู่อีเมล: เราใช้ที่อยู่อีเมลเพื่อยืนยันตัวตนของคุณและป้องกันสแปม ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น เราจะตรวจสอบที่อยู่อีเมลของคุณกับ Gravatar หากพบรูปภาพประจำตัว เราจะแสดงรูปประจำตัวของคุณจาก Gravatar ให้ทุกคนเห็นข้างชื่อของคุณ
  • เว็บไซต์: เว็บไซต์ของคุณจะแสดงให้ทุกคนเห็น คุณสามารถเว้นว่างได้

นอกจากนี้เรายังใช้บริการ Akismet เพื่อตรวจสอบและป้องกันสแปม คุณสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Akismet และ Gravartar ได้ที่ http://automattic.com/privacy/

แบบฟอร์มติดต่อ

เมื่อคุณใช้งานแบบฟอร์มติดต่อ ข้อความที่ของคุณจะส่งไปยังอีเมลของผู้ดูแลผ่าน Fromspree ข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และมีเพียงผู้ดูแลเท่านั้นที่เข้าถึงได้

เราใช้บริการ Fromspree เพื่อรับข้อมูลจากแบบฟอร์มติดต่อในเว็บไซต์ Fromspree จะเก็บ 100 ข้อมูลล่าสุดไว้ และส่งอีเมลมาถึงเรา คุณสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Fromspree ได้ที่ http://docs.formspree.io/files/privacy.pdf

สถิติการใช้งาน

เราเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณด้วยบริการ Google Analytics ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน มีเพียงข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลที่คุณเยี่ยมชม เบราว์เซอร์ อุปกรณ์ ฯลฯ ข้อมูลของคุณจะเก็บไว้กับ Google Analytics และมีเพียงผู้ดูแลเท่านั้นที่เข้าถึงได้

Google Analytics มีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูล คุณสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ได้ที่ https://policies.google.com/privacy

อีเมลที่ส่งจากเรา

อีเมลที่ส่งจากเว็บไซต์ PAKIN.ME อาจมีการใช้ลิงก์เพื่อเก็บสถิติ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน และมีเพียงผู้ดูแลที่เข้าถึงได้

การแก้ไขนโยบาย

เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เราแสดงวันที่ที่มีการแก้ไขล่าสุดไว้ด้านบนของหน้านี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญเราจะประกาศให้ทราบบริเวณด้านบนของหน้านี้