ติดต่อ

ติดต่อผมได้ทางอีเมล me [at] pakin.me (PGP Key)

หรือติดตามผมได้บน...

PGP Key

ดาวน์โหลด

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
xjMEXPmtjRYJKwYBBAHaRw8BAQdADki5zPn4QYDuLD0s4pEnZnOQaSXyX84J
GBvjLjI+XwjNGW1lQHBha2luLm1lIDxtZUBwYWtpbi5tZT7CdwQQFgoAHwUC
XPmtjQYLCQcIAwIEFQgKAgMWAgECGQECGwMCHgEACgkQti9HR0+vzrDyTwEA
il62JRjVCVUfeB70bmkgMqcv3FmTgaGS/tSS7mO1wIIA/03XYbzlQQzzxq0K
x7Y+X7aCBqXDFwLhjUVJIZvBAAwPzjgEXPmtjRIKKwYBBAGXVQEFAQEHQADn
HLVCT/qwLZzP5ETn+BO9vI8/mAbhx5S8ZQK9wKY7AwEIB8JhBBgWCAAJBQJc
+a2NAhsMAAoJELYvR0dPr86wUogBAMHOJ5gny4D2MlAAyVwWctaZ4/TnNTix
u7u+CGnkg9PnAPsEXNbg/SSwKReqdw6g4OlsjOfjbX1PoALUagtgBtsKCg==
=Ew7N
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----