เกี่ยวกับ

🔨 เว็บไซต์นี้ใช้อะไรสร้าง

 • ❤️
 • 💻 เขียนโค้ดบน Visual Studio Code
 • 🏗 สร้างด้วย Hugo
 • 🗄 ซอร์สโค้ดอยู่บน GitHub
 • Netlify เป็น CI/CD
 • 📝 จัดการเนื้อหาด้วย Netlify CMS
 • 🎨 CSS Framework คือ Tailwind CSS
 • 🖋 ฟอนต์หลักคือ IBM Plex Sans Thai โดย IBM
 • 😎 แปลงอิโมจิด้วย Twemoji
 • 🌞 ไอคอนจาก Feather
 • 🖼 ขยายรูปภาพด้วย Medium Zoom
 • 🌐 CDN จาก UNPKG และ Statically
 • 💬 ระบบแสดงความคิดเห็น Disqus
 • 📧 ประมวลผลแบบฟอร์มด้วย Netlify Forms
 • Bouncer.js ตรวจสอบความถูกต้องแบบฟอร์ม
 • 📊 เก็บสถิติด้วย Google Analytics

ซอร์สโค้ดทั้งหมดของเว็บไซต์นี้เผยแพร่แบบสาธารณะบน GitHub

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution 4.0 International สามารถทำซ้ำ, คัดลอก, ดัดแปลงเนื้อหาได้ และต้องให้ที่มาเป็นลิงก์ไปยังหน้าที่มีเนื้อหานั้น